Slow Şarkı » Müzik Dinle » Mehter Marşı – Gafil Ne Bilir Sözleri ile Dinle

Mehter Marşı – Gafil Ne Bilir Sözleri ile Dinle

Videolar YouTube standartlarına uygun "yerleştirme" metodu ile paylaşılmaktadır. Bilgi, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

Mehter Marşı – Gafil Ne Bilir Sözleri ile Dinle

Mehter Marşı – Gafil Ne Bilir Sözleri


Gâfil ne bilir neşve-i pür-şevk-i vegâyı
Meydân-ı celâdetteki envâr-ı sefâyı

Merdân-ı gazâ aşk ile tekbirler alınca
Titretti yine rûy-ı zemin, arş-ı semâyı

Allah yolunda cenk edelim şân alalım şân
Kur’an’da zafer vaadediyor Hazret-iYezdan

Neşve-i pür-şevk-i vegâ : savaşta hevesle ve çok şevkle atılan bağırmalar
Meydân-ı celâdet : Er meydanı (yiğitlerin meydanı)
Envâr-ı sefâ : Gönül şenliğinin nuru, ışıltısı
Merdân-ı gazâ : Savaşan mertler (Din yoluna savaşan yiğitler)


Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Naim